Andre former for blogger

by Tavares Jacobi

Det er ikke alltid mulig og heller ikke alltid passende med en blogg for ulike selskaper. Men det finnes alternative måter å fortelle kundene hva man driver med på. De to beste alternativene til en selskapsblogg er guider og nyheter.Det er stadig flere selskaper som oppretter selskapsblogger på nettsiden sin. Det kan være svært positivt for selskapet ved at det viser åpenhet, og dette gjør at man blant annet kan skaffe nye kunder, vise hvem selskapet er utad, fungere som kilde og gi interninformasjon til de ansatte. Det er imidlertid krevende å ha en selskapsblogg. Man må ha en god blogg med nyttig informasjon som oppdateres jevnlig, slik at den hele tiden er aktuell, og noen ganger er dette for tid- og ressurskrevende for selskapet.Da finnes det andre alternativer til blogging som kan være selskapets ansikt utad og hente inn nye kunder. Et godt eksempel på dette er en produktguide eller tjenesteguide som viser hvordan selskapet fungerer eller hvordan du skal bruke produktene. Dette er en god måte for å få kundene til å benytte tjenestene eller produktene til selskapet på.Et annet eksempel på en måte å formidle informasjon om selskapet på, er å implementere en nyhetsside som formidler nyheter om bransjen generelt og om selskapet spesielt. Da får man en god anledning til å hente inn nye kunder ved å fortelle hvordan selskapet holder seg oppdatert og har relevans. Man kan fortelle om generelle ting som skjer i bransjen, og samtidig fortelle om nyutviklinger i selskapet. En nyhetsside gir også anledning til å fortelle gladhistorier fra andre kunder, eller til å informere om konkurranser som selskapet arrangerer. Her er det kun fantasien som legger begrensninger på hva man kan bruke en slik side til.