Monthly Archives: November 2015

Andre former for blogger

by Tavares Jacobi

Det er ikke alltid mulig og heller ikke alltid passende med en blogg for ulike selskaper. Men det finnes alternative måter å fortelle kundene hva man driver med på. De to beste alternativene til en selskapsblogg er guider og nyheter.Det er stadig flere selskaper som oppretter selskapsblogger på nettsiden sin. Det kan være svært positivt […]